De Douane en internationale opsporingsinstanties hebben in de eerste helft van 2021 ruim 50.000 kilo drugs bestemd voor Nederlandse havens onderschept en in beslag genomen. Nederlandse douaniers namen hiervan in de zeehavens en op de luchthavens ruim 21.200 kilo cocaïne in beslag. Ruim 28.000 kilo cocaïne bestemd voor Nederland werd door buitenlandse douanediensten in beslag genomen. […]

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verbindt professionals die zich bezighouden met de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit met elkaar in een kenniskring. Hierin bespreken de professionals praktijkvoorbeelden en specifieke thema’s waarvoor experts worden uitgenodigd. Op donderdag 20 mei vertelden projectleiders Martijn Mol en Tom Torensma de deelnemers meer over het programma Transport Facilitated Organized

Via transportsector drugscriminaliteit te lijfRead More »

Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich ernstige zorgen.   Legale goederenstromen worden misbruikt door criminelen. Onschuldige bedrijven worden gedupeerd. Zorgen zijn er ook om de veiligheid van chauffeurs en werknemers die onbewust betrokken raken bij drugssmokkel. Criminelen willen hun drugs op een gegeven moment natuurlijk ophalen, en dat zal niet altijd zachtzinnig gebeuren. Een

Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich ernstige zorgen (afgelopen jaar)Read More »

ARNHEM – Bij het vinden en opruimen van drugsafval wordt vaak gesproken over ‘gevaar voor mensen en milieu’ en ‘hoge kosten’. Het zijn abstracte termen, want het is voor de politie vaak lastig om een inschatting te maken over het specifiek aangetroffen afval. Toch valt er wel degelijk wat concreets over drugsdumpingen te zeggen. Vijf

Hoge kosten en gevaar voor milieu: dit moet je weten over drugsafvalRead More »